olej

Prawidłowa utylizacja odpadów jest  niezbędna nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale również w związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Zużyty olej spożywczy, wylewany w nieodpowiednich miejscach, może zanieczyścić wody gruntowe, glebę, albo przyczynić się do uszkodzenia systemu kanalizacyjnego. Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym po smażeniu pączków lub frytek? Jak rozwiązać kwestię prawidłowej utylizacji oleju w gospodarstwach domowych i lokalach gastronomicznych?

Olej po smażeniu w domu – jak się go pozbyć?

Co zrobić z zużytym olejem kuchennym, pozostającym po smażeniu obiadowych kotletów, frytek lub pączków? Problem prawidłowej utylizacji kłopotliwego tłuszczu występuje w większości gospodarstw domowych. Często, nie zdając sobie sprawy ze szkodliwości takiego rozwiązania, wylewamy zużyty olej prosto do odpływów kanalizacyjnych. Jednak wylanie oleju prosto do zlewu lub odpływu toalety może mieć opłakane skutki. Po pierwsze, może się przyczynić do powstania zatoru tłuszczowego i w efekcie niedrożności rur kanalizacyjnych. Taka usterka wiąże się z kolei z poważnymi niedogodnościami i pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Poza tym, trzeba pamiętać, że większość biologicznych oczyszczalni ścieków nie jest przystosowana do usuwania tego rodzaju zanieczyszczeń. Wylewając olej do kanalizacji, zmniejszamy więc wydajność systemów oczyszczania ścieków. Nie wolno zapominać również o szkodliwych substancjach zawartych w olejach poddawanych długotrwałej obróbce termicznej. Spalony olej zawiera kancerogenną akroleinę, więc jego wylanie bezpośrednio do gleby lub wód gruntowych może się przyczynić do zanieczyszczenia środowiska.

Co zrobić z zużytym olejem po smażeniu w domu?

Problem ze zużytym  olejem polega głównie na tym, że wiele osób nie wie, do jakiego rodzaju odpadów należy go zaliczyć. Co zrobić z zużytym olejem po smażeniu? Okazuje się, że olej po smażeniu nie należy do bioodpadów, nie powinno się więc wrzucać go do pojemników przeznaczonych na inne „zielone” odpady. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie przelanie zgromadzonego, zużytego tłuszczu do zakręcanej butelki typu PET i wrzucenie jej do pojemnika na komunalne odpady zmieszane. Można również skorzystać z miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Olej w takie miejsca można oddawać co jakiś czas, na przykład po zapełnieniu większego, kilkulitrowego plastikowego opakowania.

W niektórych miastach (na przykład w Kielcach) mieszkańcy skorzystać mogą ze specjalnych olejomatów. Są to pojemniki przeznaczone do zbiórki  wyłącznie zużytych olejów (przelanych do plastikowych butelek). Tak zgromadzone odpady są następnie poddawane recyklingowi lub utylizacji przez specjalistyczne firmy, zajmujące się przetwórstwem zużytego oleju.

Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym w lokalu gastronomicznym?

Co jednak zrobić ze zużytym olejem spożywczym z lokalu gastronomicznego? W miejscach takich jak pączkarnie, bary szybkiej obsługi i knajpki azjatyckie co miesiąc zużywa się nie litry, a hektolitry oleju. W takiej sytuacji za ich prawidłową utylizację odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący działalność.  Właściciel baru powinien skontaktować się ze specjalistyczną, uprawnioną firmą, zajmującą się przetwórstwem, recyklingiem i utylizacją zużytego oleju spożywczego.

Na stronie https://euro-eko-polska.pl/ znaleźć można wszelkie niezbędne dane do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór zużytego oleju poi smażeniu. Firma Euro Eko Polska zapewnia swoim klientom elastyczne warunki odbioru,  dopasowane do potrzeb klienta i ilości odpadów. Ponieważ firma zapewnia specjalne pojemniki do przechowywania zużytego tłuszczu odraz odbiór przystosowanymi do tego celu samochodami, właściciel baru lub restauracji nie musi na co dzień zajmować się kwestią utylizacji oleju. Jego odbiór odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a odbiorca wystawia Kartę Przekazania Odpadu. Dzięki temu właściciel lokalu gastronomicznego ma pewność, że olej pochodzący z jego kuchni nie skazi środowiska ani nie uszkodzi kanalizacji.