Rynek pracy obecnie jest bardzo zmienny, wymagający, dlatego najlepiej obecnie radzą sobie na nim osoby elastyczne, takie, którzy się szybko potrafią dostosowywać i adaptować. Kiedyś rynek pracy był inny, bardziej przewidywalny i stabilny, zmiany nie następowały tak szubko. Wiele osób pracowało do początku kariery zawodowej do jej końca w tym samym zawodzie, na tym samym stanowisku, w tym samym zakładzie lub też robiło karierę w tym samym zakładzie. Teraz jest to raczej niemożliwe. Zmieniają się firmy, wymagania, branże, niektóre zawody nikną, inne się pojawiają. Firmy muszą się częściej zmieniać i przebranżawiać. Nie jest więc tak jak dawniej,. Dawniej więc do dobrego radzenia sobie na rynku pracy wystarczyła sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków. Obecnie oprócz tego wymagana jest właśnie ta zmienność, elastyczność, kreatywność, dobre komunikowanie – jeśli nawet co kilka lat zmienimy, branżę, zawód, zakład – to trzeba umieć się przystosować do nowych warunków i też radzić sobie z szukaniem nowej pracy, gdy z poprzedniej zrezygnujemy lub zostaniemy zwolnieni. Dlatego tak naprawdę to właśnie ta elastyczność i procesy komunikacyjne stają się najważniejsze i wymagające. Ważne jest więc, by nie tracić zimnej krwi i doskonale funkcjonować na tym nowym, zupełnie innym niż kiedyś rynku pracy. To może potem decydować o tym, czy faktycznie będzie nam łatwiej czy trudnej znaleźć taką pracę.