Szukanie wartościowej posady często bywa zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Szczególnie trudno bywa osobom starszym i słabo wykształconym, które nie wydają się atrakcyjne na rynku pracy. Długotrwała rejestracja w Urzędzie Pracy, która nie przynosi efektów w postaci dobrze płatnej pracy – a często nawet jakiejkolwiek pracy – może stać się poważnym źródłem frustracji. Pracownik taki traci wiarę w swoje możliwości i nie łudzi się już, że kiedykolwiek znajdzie jakieś dobre zajęcie.

Być może w obliczu braku perspektyw zawodowych należy poszukać innego rozwiązania, jak choćby własna działalność gospodarcza? Większość osób nawet nie bierze pod uwagę takiej alternatywy, gdyż trudna sytuacja materialna nie pozwala im poczynić jakiejkolwiek inwestycji biznesowej. Od pewnego czasu jednak osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy mogą starać się o pozyskanie dotacji na otworzenie własnego biznesu. Propozycja ta powstała głównie z myślą właśnie o osobach, które mają ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia: czy to z powodu wieku, niewystarczającego wykształcenia bądź kwalifikacji, jak również z powodu trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W Urzędach Pracy można starać się o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej, które wynosi sześciokrotność średniej pensji krajowej, co daje około 20 tysięcy złotych. Wysokość dotacji może być jednak regulowana przez konkretny Urząd Pracy i uzależniona od środków, jakimi on dysponuje. Może być więc to kwota niższa nawet o kilka tysięcy złotych. Dotacja uzyskana z Urzędu Pracy jest wyjątkowa pod względem niewielkiej ilości formalności oraz pod tym względem, iż nie jest wymagany wkład własny. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że z uzyskanej sumy nie uda się pokryć wszystkich wydatków związanych z uruchomieniem biznesu. Należy więc dobrze się zastanowić, jak mądrze spożytkować fundusze otrzymane z Urzędu Pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej? Może starać się o to każda osoba, która zarejestrowana jest w Urzędzie Pracy i przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Wniosek o przyznanie dotacji można znaleźć zarówno w miejscowym Urzędzie Pracy, jak również na stronie internetowej urzędu. Należy go szczegółowo wypełnić. Jeśli będzie dobrze wypełniony i przedstawi w odpowiednim stopniu zarys planowanej działalności biznesowej, być może nie będzie konieczne tworzenie i składanie biznesplanu. Choć ten dokument warto przygotować, choćby i dla siebie. We wniosku o dofinansowanie warto wspomnieć o własnych narzędziach, które zamierza się wykorzystać w działalności, jak choćby samochód, czy sprzęt komputerowy.

Decydując się na otwarcie firmy w oparciu o dotację z Urzędu Pracy, trzeba pamiętać, że musi ona działać na rynku co najmniej roku. Warto wykorzystać ten czas, by rozwinąć swój mały biznes. Pod uwagę można wziąć także inne dofinansowania, jak chociażby Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Program Kapitał Ludzki. Warto również inwestować w swój rozwój, uczyć się i uczestniczyć w szkoleniach.