Wiele osób marzy o uruchomieniu własnego biznesu i spełnieniu się w roli przedsiębiorcy. Często posiadają oni pomysł na udany interes i niezbędne kwalifikacje, by go prowadzić, jednak brakuje im funduszy, by rozpocząć działalność gospodarczą. Czy to jednak oznacza, że ostatecznie muszą rezygnować ze swoich marzeń? Oczywiście, że nie. Według specjalistów w dzisiejszych czasach jest niezwykle łatwo uruchomić własną firmę w porównaniu do sytuacji, jaka panowała jeszcze przed kilkunastu laty. Obecnie nie brakuje banków, którzy chętnie udzielą kredytu pod przyszłą inwestycję, jak również możliwości pozyskania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Trzeba tylko wiedzieć, kto i gdzie może się o nie starać?

Badania wykazują, że w pierwszym roku działalności upada od 30-40% świeżo założonych firm. Temu zjawisku chcą zapobiegać fundusze strukturalne. Chcą wspierać młode, obiecujące biznesy, którym często brak środków na rozwój i inwestycję. I to właśnie w tym kierunku powinny kierować swoje zainteresowanie osoby, którym marzy się rozpoczęcie pracy na własny rachunek, ale obawiają się, że nie podołają lub nie zgromadzą odpowiednich środków. Warto wiedzieć, że istnieje kilka instytucji, w których można starać się o pomoc w dofinansowaniu.

Jednym z nich jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorca przy wkładzie własnym 50% może otrzymać tutaj dofinansowanie aż do 200 tyś euro. Program ma na celu inicjowanie działalności innowacyjnej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu tworzenie i rozwijanie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wsi, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność gospodarczą, zaludnienie i rozwój przedsiębiorczości w tych rejonach. Program wspiera tworzenie małych przedsiębiorstw, których obrót nie przekracza równowartości 2 mln złotych. Pomoc charakteryzuje się zwrotem 50% kosztów kwalifikowanych, o wartości od 100 tyś przy utworzeniu do 2 miejsc pracy i do 300 tyś przy utworzeniu minimum 5 miejsc zatrudnienia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspomaga i promuje przedsiębiorczość i samozatrudnienie w każdym obszarze gospodarki. Wsparcie dla osoby fizycznej wynosi do 40 tyś złotych, można również ubiegać się o dotację dla osób tworzących spółdzielnie, przy czym pomoc wynosi maksymalnie 20 tyś na każdego członka. Dodatkowym wsparciem, jakie okazuje program jest doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem i szkolenia trwające nawet do 12 miesięcy.

O dotację na otwarcie własnego biznesu mogą się starać także osoby bezrobotne, zarejestrowane w miejscowym Urzędzie Pracy, które przez ostatni rok nie prowadziły działalności gospodarczej. W Urzędzie Pracy starać się można o dotację wynoszącą równowartość sześciu przeciętnych pensji, czyli w graniach 20 tyś złotych. Zdarza się, że Urzędy Pracy same ustalają kwotę dotacji i może ona być niższa. W przypadku dotacji z tego źródła, ilość formalności jest naprawdę niewielka i nie jest wymagany wkład własny. Jest to szansa dla osób, które marzą o niewielkiej działalności gospodarczej.