Każda osoba, która decyduje się podjąć własną działalność gospodarczą i próbować sił we własnym biznesie, wie, że wymaga to starannego przeanalizowania sytuacji na rynku i stworzenia planu. Z tego miejsca już bardzo bliziutko jest do stworzenia biznesplanu. Czym dokładnie jest biznesplan i dlaczego warto go przygotować?

Biznesplan jest dokument, który pełni funkcję narzędzia bardzo przydatnego w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Biznesplany są wymagane między innymi podczas starania się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przez co wiele osób traktuje je w kategorii kolejnego wymogu i formalności. Jednak nie warto w ten sposób patrzeć na przygotowywanie biznesplanu. Jest to bardzo pożyteczny dokument, który już na etapie planowania pozwala odkryć mankamentu planowanej inwestycji i zmienić je, zanim zostaną wdrożone.

Biznesplan najczęściej utożsamiany jest ze świeżo powstającymi na rynku firmami, jednak nie do końca odpowiada to prawdzie. Biznesplan przygotowuje się zarówno planując rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i również przy planowaniu większych inwestycji w obrębie posiadanego przedsiębiorstwa. Taką inwestycją może być budowa nowej hali produkcyjnej, wymiana parku maszynowego, czy nawet zatrudnienie nowych pracowników. Biznesplan jest dokumentem, który zawiera założenia przedsiębiorcy, oferowanych przez firmę produktów i usług, analizę rynku i konkurencji, jak również wskazanie środków, które umożliwią uzyskanie założonych rezultatów. Tak przygotowany dokument pozwala spojrzeć na sprawę inwestycji z szerszej perspektywy i ocenić, czy jest ona na pewno opłacalna, jak również czy nie posiada jakichś błędów lub niedociągnięć, które można jeszcze poprawić.
Przygotowanie prawidłowego biznesplanu ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorców, którzy zamierzają starać się o dofinansowanie do otwieranego interesu. Większość programów strukturalnych wymaga przygotowania biznesplanu i dołączenia go do wniosku o przyznanie dotacji.

Wiele osób martwi się, że przygotowanie biznesplanu przerośnie ich możliwości i szuka gotowego wzoru tego dokumentu. Trzeba jednak pamiętać, że każda inwestycja charakteryzuje się odmiennymi cechami, każde przedsiębiorstwo rządzi się własnymi prawami podobnie jak i lokalny rynek. Biznesplan musi być dokumentem stworzonym ściśle z potrzebami konkretnej inwestycji, wskazywać jej cele i wyzwania, przed jakimi może ona stawać. Nie można więc ściągnąć biznesplanu z internetu i uzupełnić go własnymi danymi.

Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie. Na rynku działa wiele firm specjalizujących się w doradztwie inwestycyjnym, pomagają oni również tworzyć biznesplany. Jednak to sam przedsiębiorca powinien umieć wskazać słabe i mocne strony swojego pomysłu na interes. Leży to w jego osobistym interesie i od tego w dużej mierze zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia. Doradca powinien więc tylko udzielić wskazówek, na co zwracać uwagę i czym się kierować.