panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika jest popularną obecnie metodą produkowania energii. Zainteresowanie panelami fotowoltaicznymi nie maleje. Nic dziwnego, że wzbudzają duże zainteresowanie, ponieważ mają dość sporo zalet. Warto skupić się na trzech z największych zalet paneli fotowoltaicznych.

Darmowa energia dostępna przez cały rok

Panele fotowoltaiczne pozyskują energię ze słońca, której produkcja zależnie od pory roku jest zróżnicowana. Zimą ciężko wygenerować energię, natomiast latem dochodzi do nadprodukcji. Instalacja paneli pozwala na magazynowanie nadwyżki energii wytworzonej w sezonie letnim, co jest korzystne i nie zniechęca do inwestycji. Możliwość magazynowania energii dają dwa systemy:

  • on — grid,
  • off — grid.

Różnią się one między sobą tym, że ten pierwszy jest przyłączony do sieci zakładu energetycznego, z którym należy zawrzeć umowę prosumencką. To najprostszy sposób. Drugi system nie jest podłączony do sieci, a nadwyżki magazynowane są w akumulatorach. Z reguły w tym wypadku nie jest możliwa współpraca z zakładem.

Niezależność energetyczna w przypadku podwyżek cen prądu

Obecnie ceny prądu są bardzo wysokie i nie zapowiada się na to, aby ceny zmalały. W takim wypadku największą zaletą paneli fotowoltaicznych jest niezależność. Dzięki temu nie trzeba martwić się ciągłymi podwyżkami. Energia wciąż pozostaje darmowa, a przy tym ekologiczna. Chcąc uniezależnić się i mieć spokojną głowę, warto rozważyć inwestycję w panele fotowoltaiczne. W Kielcach można wyszukać bardzo dużo profesjonalnych firm fotowoltaicznych, które zakładają panele fotowoltaiczne. Montaż paneli jest szybki, trwa 2-3 dni. Więc jest to korzystne z punktu widzenia inwestora. 

Panele fotowoltaiczne w Kielcach – oszczędność dla firm i osób prywatnych

Panele fotowoltaiczne są korzystne dla każdej zainteresowanej osoby. W przypadku zakupu paneli do domu największym atutem są oszczędności wynikające z darmowych źródeł energii. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw panele fotowoltaiczne mogą przynosić zyski. Zaoszczędzone sumy z pochodzącej energii paneli słonecznych można przeznaczyć na wydatki związane z prowadzeniem działalności, reklamę lub rozwój firmy. Zatem pozytywnie wpłynie to na utrzymanie przedsiębiorstwa. 

Panele fotowoltaiczne – Kielce

Panele fotowoltaiczne mają długi okres gwarancyjny obejmujący kilka lat. Warto nadmienić, że w przypadku inwestycji w panele słoneczne możliwe jest pozyskanie dofinansowania. W 2022 roku w programie „Mój prąd” możliwe jest pozyskanie dotacji aż do 20 500 zł. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie rządowej gov. Również tam można dowiedzieć się więcej szczegółów na temat programu „Czyste powietrze”, które uprawnia do otrzymania dotacji 5 tys. zł na fotowoltaikę. Z dofinansowań mogą skorzystać osoby prywatne, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki komunalne czy kościoły i związki wyznaniowe. 

Korzyści i zalety wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych w Kielcach są znacznie szersze. Jednak wyżej wymienione zdecydowanie mają największy wpływ w przypadku podejmowania decyzji przy ich zakupie. Darmowa energia, niezależność i oszczędność to czynniki, które niewątpliwie zawsze przyciągają uwagę.