Radcy prawni zajmują się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów różnego typ. Z oferty kancelarii prawnych korzystają zarówno osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy indywidualni, jak i jednostki publicznoprawne, spółki, spółdzielnie czy stowarzyszenia. Usługi radcy prawnego polegają przede wszystkim na udzielaniu różnego rodzaju porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów pranych oraz przygotowywaniu opinii prawnych, a także spełnianiu funkcji pełnomocnika przed urzędami oraz sądami.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Usługi radcy prawnego w niemałym stopniu dotyczą reprezentacji klientów w różnego rodzaju sprawach powiązanych z zatrudnianiem pracowników oraz stosunkiem pracy. Dotyczy to przede wszystkim sporządzania i opiniowania umów kontraktów, umów o pracę czy też regulaminów narzucanych przez kodeks pracy. Radca prawny oferuje także doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, zwolnień zbiorowych oraz innych aspektów związanych ze zbiorowym prawem pracy. Istotną dziedziną działalności radcy prawnego jest także prawo rodzinne. Klient może liczyć na sporządzenie pozwu rozwodowego oraz o alimenty, a także wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich. Radca prawny jest w stanie zapewnić profesjonalną reprezentację w sądzie oraz sporządzić umowę majątkową dla małżonków.

Prawo cywilne i obsługa przedsiębiorców

Usługi radcy prawnego w zakresie prawa cywilnego obejmują wydawanie różnego rodzaju opinii i porad prawnych, przygotowywania wzorów umów oraz doradzania w negocjacjach handlowych, włącznie z warunkami umów. Radca prawny może przygotować pisma procesowe i zaoferować pełne zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym w sądami powszechnymi wszystkich instancji. Świadczy również obsługę prawną podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Dotyczy to przede wszystkim profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, oferowania konsultacji i opinii, a także reprezentowania przed organami administracji.

Prawo spółek i windykacja 

Profesjonalny radca prawny oferuje doradztwo w zakresie uruchamiania, przekształcania oraz likwidowania spółek. Jest w stanie zapewnić prowadzenie postępowania rejestrowego, a także audyt prawny oraz obsługę prawną organów spółek. Przygotowuje również niezbędne umowy i statuty. Usługi radcy prawnego dotyczą także działań z zakresu windykacji, m.in. prowadzenia egzekucji polubownej czy przygotowywania i wszczynania odpowiednich postępowań sądowych. Klient może liczyć także na reprezentację, również w postępowaniach o charakterze egzekucyjnym.

Prawo nieruchomości

Radca prawny zajmuje się złożoną problematyką dotyczącą nieruchomości, włącznie z gospodarowaniem, najmem czy własnością. Usługi uwzględniają wszelkie zagadnienia związane z ustawą o ochronie praw lokatorów, własności lokali czy mieszkaniowym zasobie gminy. Radca prawny jest w stanie zająć się regulacją praw do nieruchomości, a także ich przekształceniem, zbyciem, nabyciem oraz obsługą ksiąg wieczystych. Oferuje ponadto profesjonalny audyt nieruchomości oraz pełną pomoc prawną w zakresie gospodarowania nieruchomościami każdego typu.

Portal kancelariamarczak.pl pomógł nam przy pisaniu tego artykułu.