Kupno nieruchomości, domu lub mieszkania.
Jedną z najważniejszych życiowych decyzji jest kupno własnego gniazdka. Jest to jedno z największych marzeń prawie każdego Polaka. Przed zakupem domu albo mieszkania lepiej jest zapoznać się z kilka podstawowymi rzeczami oraz sprawdzić kilka najważniejszych informacji.
– do opisu nieruchomości zaprezentowanego w ogłoszeniu należy mieć ostrożne podejście. Bardzo często nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością,
– dobrze jest rozglądać się na rynku. nieruchomość, która np. jest widoczna na wielu serwisach z różnymi opisami oraz cenami, raczej nie jest warta obejrzenia,
– najlepiej poprosić właściciela o numer księgi wieczystej, można wtedy bez problemu sprawdzić, ile wynosi dokładnie powierzchnia sprzedawanej nieruchomości (domu lub mieszkania),
– przy sprawdzaniu księgi można poznać również inne aspekty: właściciela (widniejącego) oraz istnienie ewentualnej hipoteki.

Umowa przedwstępna.
W dzisiejszych czasach często spotyka się umowy przedwstępne, w których strony zobowiązują się do podpisaniu umowy kupna. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku np. osób, które starają się o wzięcie kredytu i w decydującej odpowiedzi dostają pozytywne potwierdzenie. Podpisując umowę, strony (kupujący oraz sprzedający) gwarantują sobie wzajemnie np. brak utraty zadatku przez kupującego w razie, gdy jednak nie dostanie pozytywnej odpowiedzi z banku. Umowa powinna dokładnie wskazywać o jakiej nieruchomości jest mowa. Istotne jest również podanie jej dokładnej ceny.

Dokumenty potrzebne notariuszowi.
Przy zawieraniu umowy, którą określa się mianem przyrzeczonej obowiązkiem notariusza jest sprawdzić, czy sprzedający posiada wszystkie dokumenty i zaświadczenia, które są niezbędne do wykonania przepisu. Wśród dokumentów powinno znaleźć się:
– umowa, na podstawie której sprzedający nabył swoją nieruchomość;
– zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
– jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką, sprzedający powinien pokazać zaświadczenie z banku, w którym znajdzie się zgoda na wykreślenie hipoteki , jeżeli do banku wpłynie określona suma pieniędzy;
– należy sprawdzić w księdze wieczystej wszelkie wzmianki i odnotowania, tak by nic nie było sprzeczne ze sobą.

Zadatek czy zaliczka?
Przy zawieraniu umowy ważny jest zadatek lub zaliczka. Zadatek przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli umowa nie będzie przez niego wykonana. Kwestie te reguluje art. 394 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że w przypadku braku odmiennego postanowienia umownego albo zwyczaju zadatek , który został uiszczony przy zawieraniu umowy przepada. Druga strona może w związku z tym bez wyznaczenia terminu od umowy odstąpić i zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała, może żądać dwukrotnie większą sumę. Zaliczka różni się tym, że wraca zawsze i nie musi być żądana w kwocie dwukrotnie większej. Suma zawsze jest taka sama.

Jeżeli już wszystko jest sprawdzone, dokumenty nie zawierają błędów, bank zgodził się na kredyt (kryterium to nie ma znaczenia, jeżeli dana osoba posiada kwotę potrzebną na zakup domu lub mieszkania i oczywiście ma zamiar nią zadysponować), wszystkie umowy są podpisane właściwie i przepis zostaje zrobiony – można śmiało wprowadzać się do swojej nowej posiadłości.