Biznesmeni w Polsce nie mają lekko. Muszą płacić naprawdę wiele podatków. Trzeba o tym pamiętać już na etapie zakładania własnej działalności gospodarczej. Mimo tego, że jeszcze nie będziemy zarabiać, to podatki płacić trzeba. O podatkach nie warto zapominać. Wszystko musi odbyć się w określonym terminie. Pieniądze wpłaca się odpowiednio na konto urzędu skarbowgo oraz na konto urzędu gminy. Obowiązkiem jest także prowadzenie ewidencji, wystawianie rachunków i faktur, wypełniać deklaracje oraz zeznania podatkowe, a także zgłaszać wszelkie zmiany natychmiast do urzędu skarbowego. Płacenie podatków zatem to nie tylko obowiązek finansowy, ale także obowiązki rachunkowe. Każdy przedsiębiorca musi także śledzić wszelkie zmiany w ustawach oraz w przepisach, które regulują zasady płacenia podatków.

Najłatwiej będzie jeśli powierzymy prowadzenie rachunkowości specjalistom. Warto pamiętać o tym, że do świadczenia takich usług są tylko i wyłącznie doradcy podatkowi. Muszą oni posiadać licencję Ministerstwa Finansów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy niewłaściwie prowadzić ewidencję rachunkową lub płacić niższą kwotę podatku to wówczas czekać na nas będą prawne konsekwencje. Zazwyczaj są to kary finansowe, ale czasami zdarza się także, że przedsiębiorca staje przed sądem i zostaje pozbawiony wolności. Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia przedsiębiorcy w żaden sposób z ich przestrzegania. Należy o tym pamiętać.

Jednym z najważniejszych podatków, które zobowiązany jest płacić przedsiębiorca jest podatek od dochodów i obrotów. Jeśli chodzi o ten pierwszy to jest to, jak sama nazwa wskazuje, podatek od dochodów jakie osiągnie ze sprzedaży przedsiębiorca. Każdy towar oraz usługa jest dodatkowo opodatkowana podatkiem obrotowym. W tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na niewielkie ulgi. Jednak tylko początkowo. Jeśli ma niewielkie obroty to można skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku. Jednym z podatków od obrotów jest popularna akcyza. Ta jednak ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku producentów i sprzedawców jakiś produktów akcyzowych. Mowa tutaj o energii elektrycznej, alkoholu, samochodach czy papierosach.

Kolejny z podatków, do płacenia którego zobowiązany jest przedsiębiorca, to podatek od nieruchomości. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy są właścicielami jakiś nieruchomości, gruntów czy budynków, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności. Podatek ten jest znacznie wyższy niż podatek od nieruchomości, który muszą płacić obywatele, właściciele domów jednorodzinnych. Tego typu podatek wpłaca się do urzędu gminy. Stawki mogą być różne w różnych miastach, gdyż to radn ustalają jego wysokość. Jednak w większości miast nie zawyża się tego podatku, gdyż każde miasto szanuje sobie przedsiębiorców i firmy, które zatrudniają obywateli oraz przynoszą zysk dla miasta. Niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani także do tego, aby płacić podatek od środków transportowych. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą jakąś działalność transportową.