refugees-1015294_1280Osoby posiadające ciekawy pomysł na biznes i środki na start niejednokrotnie rozpoczynają prowadzenie firmy bez jakiegokolwiek przygotowania. Rzucenie się na głęboką wodę jest w przypadku osób samodzielnych i kreatywnych najrozsądniejszym rozwiązaniem, a zdecydowanie lepszym aniżeli wieczne odwlekanie tego kroku w czasu i tłumaczenie tego postępowania czynnikami zewnętrznymi. Aktualnie już nikogo nie dziwi, gdy młodzi ludzie decydują się na otwarcie własnego biznesu, nawet jeśli jeszcze ani jednego dnia nie przepracowali na etacie w jakiejkolwiek firmie. Z punktu widzenia gospodarki takie społeczeństwo przedsiębiorców, którzy wolą samodzielne budowanie od podstaw przedsiębiorstwa aniżeli pracowanie na czyjś zysk, jest bardzo dobre i prowadzi do błyskawicznej rozbudowy klasy średniej.
Klasa średnia, małe i średnie przedsiębiorstwa, to dla gospodarki liberalnej motor napędowy i absolutny fundament, bardziej stabilny i wartościowy w długiej perspektywie niż jakiekolwiek inwestycje międzynarodowe czy zainteresowanie korporacji. Dlatego w interesie każdego rozwijającego się państwa jest tworzenie idealnych warunków nie tylko do zakładania działalności gospodarczej, ale także do jej późniejszego prowadzenia. Na przyjazność tej sfery wobec potencjalnego biznesmena wpływ ma wiele czynników – od dostępności urzędów i jasności przepisów stanowionego przez nich prawa, poprzez otwartość funduszy finansujących start przedsiębiorstw, na przejrzystości rynku i sprawiedliwości biznesowej kończąc.
Niestety na nie wszystkie z tych aspektów wpływ ma władza czy rząd, ale niektóre z nich leżą bardzo głęboko w kompetencjach władzy wykonawczej. Dlatego w państwach postępowych próbujących zbudować racjonalną, mocno obudowaną na własnym rynku wewnętrznym gospodarkę niezależną od obcego kapitału i innowacji, kierowanie ogromnych środków finansowych na pomoc w starcie dla młodych przedsiębiorców jest jedynym słusznym krokiem. Oczywiście nie cała ta pula wielkich pieniędzy przeznaczona musi być celowo na wyposażenie firmy czy wynajęcie lokalu. Bardzo wartościowym i przydatnym pomysłem jest chociażby podatkowe odciążanie młodych przedsiębiorców, tak by przez pierwsze lata prowadzenia swojej firmy musieli odprowadzać zdecydowanie niższe składki i podatki na preferencyjnych warunkach.
Jeśli wraz z rozluźnieniem takich obowiązków przedsiębiorców w pierwszych latach pójdzie także szeroko zakrojona pomoc konsultacyjna i doradcza w zakresie biznesowym, planistycznym czy księgowym – najlepiej nieodpłatnie w jednostkach administracyjnych – można mówić o bardzo skutecznym i dobrze zaprojektowanym systemie wspierania przedsiębiorczości. W przypadku krajów członkowskich Unii Europejskie wysokie standardy programów pomocowych na te cele wynika właśnie z unijnych dyrektyw, bardzo mocno stawiających sobie za cel rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To na ich dalszym wzroście oraz rozwoju technologicznym i prowadzonych przez nich innowacjach sektora lub regionu – opierać ma się cały przyszły wzrost gospodarczy Strefy Euro.