auto-383897_1280Obecnie niemal w każdej formie istnieje konieczność zapewnienia transportu w celach służbowych. Daje on sposobność bezproblemowego przemieszczania się pracowników z miejsca na miejsce czy też transportu przedmiotów, który – niezależnie od branży – niewątpliwie istnieje poza standardowymi usługami spedycyjnymi i kurierskimi.
Przy wyborze firmy, która będzie dostarczała flotę dla naszego przedsiębiorstwa, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na mobilność i niezawodność, niezależnie od celów, jakie przed sobą stawiamy. Sprawne funkcjonowanie flotowych pojazdów warunkuje dotrzymanie zawartych umów i termin, usprawnia codzienną pracę, a tym samym sprzyja budowaniu dobrej pozycji rynkowej oraz korzystnego wizerunku firmy.
Potencjalnych kontrahentów w zakresie użyczenia floty znajdziemy wśród lokalnych dilerów samochodowych oraz firm zajmujących się profesjonalnym dostarczaniem tego rodzaju usług. Ta druga możliwość zdecydowanie jest bardziej polecana, głównie ze względu na możliwość skorzystania z różnych pakietów usług. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo może skorzystać nie tylko z użyczenia samego auta, ale także z możliwości szybkiej i skutecznej interwencji w miejscu zdarzenia, zaś w sytuacji, gdy działanie doraźne okaże sie niewystarczające ze względu na charakter usterki, dodatkowe świadczenia.
Programy assistance dla pojazdów flotowych – w zależności od firmy i indywidualnej propozycji – zawierają różne opcje przygotowane dla samochodów osobowych i ciężarowych. Mogą to być świadczenia typu: zapewnienie samochodu zastępczego w miejsce awarii i na cały czas naprawy pojazdu, a nawet assistance medyczne, podróżne, prawne. Pakiety VIP-owskie oferują również usługi informacyjne i concierge.
Z punktu widzenia pracodawcy oraz osoby zarządzającej flotą istotny może okazać się stały dostęp do informacji na temat aktualnej lokalizacji pojazdu i jego statusie. Wiele firm leasingowych i przedsiębiorstw użyczających flotę pojazdów proponuje także programy monitorujące sposób użytkowania pojazdów oraz śledzące realizowane interwencje assistance w czasie rzeczywistym.
Ta pierwsza możliwość pozwala nam obserwować, w jakim zakresie i w jaki sposób użytkowany jest dany samochód. Powierzenie pracownikowi pojazdu świadczy o obdarzeniu go szczególnym zaufaniem, nie zawsze jednak pracownicze raporty zbierające w całość informacje na temat przejechanej trasy oraz ilości zużytego paliwa są wyczerpujące. Mało tego: przedsiębiorstwa nierzadko zmagają się z nadużyciami z tego tytułu. Systemy śledzenia pojazdów pozwalają sprawdzić, czy korzystanie z danego samochodu związane było z podróżą służbową czy prywatną. Znacząco pozwala to zredukować wykorzystanie pojazdów do celów nie związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, a tym samym obniża koszty paliwa. Śledzenie interwencji assistance umożliwia natomiast weryfikację zapotrzebowania na usługi assistance w zależności od potrzeb i ewentualny wykup dodatkowych usług wykraczających poza standardowy pakiet.