Zanim zacznie się inwestować, należy sprawę dokładnie przemyśleć. Wiadomo, że inwestowanie nie jest łatwą sprawą, a zysk z zainwestowanych środków zależy od wielu czynników. Są oczywiście pewne instrumenty finansowe, które przynoszą zysk i raczej są niezależne od sytuacji ekonomicznej, jednak zwykle te zyski są niższe od inwestycji nieco bardziej ryzykownych. Przed wybraniem opcji należy się zastanowić, jaka to ma być inwestycja – krótkoterminowa, średnioterminowa czy też długoterminowa.

Jeśli chcemy zainwestować środki na dłuższy termin, to warto pomyśleć o obligacjach rządowych, lokat bankowych i polisolokat. Są to bardzo bezpieczne inwestycje, jednak przyrost kapitału nie jest tu duży. Większy zysk przynoszą inwestycje średnioterminowe. Należą do nich m.in. fundusze inwestycyjne, kupno metali szlachetnych i diamentów, zakup wina czy whisky, a także lokowanie środków w nieruchomości, ziemię. Zawsze opłaca się inwestować w dzieła sztuki, o ile się na tym znamy lub mamy dobrego doradcę w tym zakresie. Najbardziej ryzykowne, ale potrafiące przynieść największy zysk w krótkim czasie są inwestycje krótkoterminowe. Kupno akcji na giełdzie, gra na walutach (Forex) czy też różnego rodzaju obligacje korporacyjne mogą dać świetny zysk, ale też możemy bardzo stracić.

Zwykle początkujący inwestorzy decydują się na lokaty bankowe. Ich oprocentowanie bywa bardzo różne i zależy nie tylko od stóp procentowych, ustalanych przez państwo, ale także od wysokości naszego wkładu. Jeśli chcemy powierzyć bankowi dużą kwotę na dłuższy czas, to zwykle mamy możliwość negocjacji oprocentowania. Lokaty bankowe są bezpieczne, ponieważ działalność banków jest obwarowana różnymi przepisami, które mają chronić pieniądze klientów banku – więcej.

Ciekawą formą inwestowania są fundusze inwestycyjne. Można wybrać fundusz, który będzie dopasowany do naszych potrzeb, czyli mniej lub bardziej agresywnie inwestujący. W funduszach pracują specjaliści, którzy bardzo starannie dobierają aktywa do portfela, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Dzięki temu nasze pieniądze potrafią z czasem nieźle urosnąć. Jeśli chcemy mieć bezpieczny, choć mniejszy zysk, to wtedy wybieramy te fundusze, które inwestują przede wszystkim w państwowe obligacje. Szybszą możliwość zarobku dają fundusze inwestujące głównie w akcje, jednak ryzyko jest tu stosunkowo duże. Warto też pamiętać, że publikowane dane o zyskach z poszczególnych funduszy inwestycyjnych mają charakter historyczny i żadna firma nie zagwarantuje, że podobne zyski zostaną osiągnięte w przyszłości.

Bardzo ryzykowne jest inwestowanie na giełdzie, choć też dużo zależy od terminu inwestycji i spółki, którą kupujemy. Są pewne spółki, które pozwalają na przyzwoity zysk w długim terminie. Jeśli liczymy na szybki zysk, to musimy być znakomicie zorientowani w sytuacji nie tylko spółek, ale i ogólnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Warto powierzyć nasze pieniądze wykwalifikowanym maklerom, którzy będą profesjonalnie inwestować. Jednak najlepszą opcją jest dywersyfikacja inwestycji, czyli inwestowanie w różne instrumenty o różnym stopniu bezpieczeństwa.