Szkolenia są nieodłącznym elementem pracy zawodowej. Pozwalają one poznać zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, jak również pomagają nabyć nową wiedzę i umiejętności oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia są zarówno w interesie pracodawcy, jak i samego pracownika. Pracodawcy powinno zależeć na podnoszeniu umiejętności zatrudnionych w firmie osób, gdyż dzięki temu mogą oni poprawić swoją wydajność, jak również wykorzystać w codziennych obowiązkach przyswojone umiejętności. Z kolei pracownikowi, który jest ambitny, chce się rozwijać i wspinać po kolejnych szczeblach zawodowej kariery, zależy na szkoleniach, gdyż dzięki nim nabywa nowej wiedzy i staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy. Nabycie nowych kwalifikacji to również podstawa, by starać się u obecnego pracodawcy o podniesienie wynagrodzenia.

Wśród szkoleń wyróżnia się obowiązkowe i te, które pracodawca lub pracownik podejmuje na własne życzenie. Do szkoleń obowiązkowych, o których musi pamiętać każdy szef, zalicza się szkolenie z BHP czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia Bhp odbywają się w dwóch wariantach. Każdy pracownik, który zostaje zatrudniony w firmie musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP. Bez ukończenia tego szkolenia pracodawca nie ma prawa dopuścić go do pracy. Poza tym szkolenie BHP musi odbywać się także co pewien czas. Ten typ szkolenia określa się okresowym. Szkolenie BHP pozwala pracownikom poznać zasady bezpiecznej i higienicznej pracy.

Poza szkoleniem BHP pracodawca przeprowadza także szkolenia instruktażowe, dotyczące bezpośrednio stanowiska pracy zatrudnionej osoby. Najczęściej pracownik w tym czasie pracuje pod nadzorem bardziej doświadczonego pracownika i przyswaja wiedzę.

Szkoleniem określa się także kusy, na które pracownicy uczęszczają, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Są one ściśle związane ze specyfiką pracy danego pracownika. Szkolenia te określa się mianem zawodowych. Dzięki nim pracownik może rozwinąć swoje kompetencje i wejść w posiadanie nowych umiejętności. W rezultacie pracownik może lepiej wypełniać swoje obowiązki, jak również starać się o awans na wyższe stanowisko. Szkolenia zawodowe najczęściej przeprowadzane są dla określonej grupy osób wewnątrz firmy i są fundowane ze środków pracodawcy. Zdarza się jednak, że pracownik na własną rękę podejmuje się szkolenia w specjalnych centrach rozwojowych i podnosi swoje kwalifikacje na własny koszt, by stać się bardziej atrakcyjnym w oczach pracodawcy.

W specjalistycznych centrach szkoleniowych spotkać się można z szeroką gamą szkoleń, które pozwalają lepiej zrozumieć siebie i korzystać ze swojego potencjału. Pomagają one pokonać lęki, uwierzyć w swoje możliwości i wydobyć na wierzch drzemiący potencjał. W wielu przypadkach szkolenia te przydają się w wielu sferach życia, nie tylko osobistej, ale także zawodowej. Wiele osób posiada doskonałe kompetencje, ale nie potrafi uwierzyć w siebie i zawalczyć o sukces w firmie. Tego typu terapia pomaga pokonać słabości i rozwijać się zawodowo.